Slavná revoluce

, anglicky Glorious Revolution – nekrvavé svržení anglického krále Jakuba II. opozicí, která odmítala rekatolizační snahy Jakuba II. a povolání na trůn jeho protestantské dcery Marie II. a jejího manžela Viléma III. Oranžského; vyvrcholení boje mezi korunou a parlamentem v Anglii 1688 – 89 o suverenitu ve státě. K Vilému III. Oranžskému se po jeho vylodění v Anglii v listopadu roku 1688 přiklonila i druhá Jakubova dcera Anna Stuartovna. Jakub II. v prosinci 1688 uprchl do Francie, v lednu 1689 jej parlament sesadil, uspořádal nástupnictví a korunu nabídl společně Vilémovi III. a Marii II. (únor 1689). Schválením Bill of Rights dal parlament ještě téhož roku právní základ nového politického systému a umožnil konstituční vývoj 18. a 19. století.

Související hesla