Tudorovci

, anglická královská dynastie 1485 – 1603, původně waleský rod; jejím zakladatelem se stal Jindřich VII. Tudor, který jako hlava lancasterské strany za války červené a bílé růže zvítězil v bitvě u Bosworthu nad Richardem III. a dosáhl (také díky svému sňatkovému spříznění s Yorky) uznání své vlády. Dalšími panovníky z tudorovské dynastie byli jeho syn Jindřich VIII. Tudor a jeho děti Eduard VI., Marie I. Krvavá a Alžběta I. Po její smrti přešlo nástupnictví na Stuartovce.

Ottův slovník naučný: Tudorovci

Tudor [tjúd'r], jméno angl. dynastie, jež panovala po Plantagenetech v l. 1485 – 1603. Praotcem jejím byl Caedwalla, král v sev. Wallesu († 634), základ k moci její položil však Owen ap Mergent (Meredith) ap Tudor (Theodor), jenž r. 1422 oženil se s Kateřinou z Valois, vdovou po angl. králi Jindřichu V., a tím stal se nevlastním otcem krále Jindřicha VI. Ze synů Owenových Edmund byl od Jindřicha VI. povýšen za hraběte z Richmondu, Jasper za hraběte z Pembroke. Edmund oženil se r. 1455 s Markétou z Beaufortu, poslední dědičkou Lancasterského rodu, z kteréhožto manželství narodil se Jindřich T., hrabě z Richmondu. Tento jako dědic Lancasterů zdvihl proti Yorkům nárok na trůn angl., jehož dobyl na Richardu III. u Bosworthu r. 1485. Jako král Jindřich VII. smířil se s Yorky, pojav za choť Markétu, nejstarší dceru Edvarda IV. z Yorku. Zanechal čtyři děti. Markéta provdala se nejprve za skotského krále Jakuba IV. a tím stala se matkou Jakuba V. a babičkou Marie Stuartovny. Po druhé provdala se za hraběte Douglasa z Angusu, jemuž porodila dceru Markétu, později manželku hraběte Matthewa z Lennoxu a matku Jindřicha Darnleye, chotě Marie Stuartovny. Následkem toho syn Darnleyův a Mariin Jakub VI. (v Anglii I.) byl po matce i otci pravnukem Jindřicha VII. Druhý syn Jindřicha VII. Arthur princ Waleský oženil se s Kateřinou Aragonskou, zemřel však bezdětek r. 1503. Druhá dcera Marie provdala se za franc. krále Ludvíka XII. a po jeho smrti (1515) za Karla Brandona vév. ze Suffolku. Byla bábou Johanny Grayové. Nejmladší syn Jindřich nastoupil po otci jako Jindřich VIII. Po něm panovaly po sobě tři jeho děti: Eduard VI., Marie a Alžběta I., kteroužto poslední dynastie Tudorovců vymřela. Angl. trůn zdědil svrchu připomenutý král skotský Jakub VI.

Související hesla