Byzantská říše

, Byzanc, Východořímská říše – státní útvar vzniklý po rozdělení římského impéria v roce 395 z jeho východní části. Byzantští císaři se považovali za nástupce římského císaře, obyvatelé říše se nazývali Rhomaioi (Byzantinci se nazývali až v pozdějším období). Byzantský císař byl i hlavou církve (viz též césaropapismus). Hlavní město Konstantinopolis bylo založeno císařem Konstantinem Velikým na místě osady Byzantion. Až do 7. stol. doznívaly antické formy života. V 7. – 8. stol. říše odolávala perským, arabským a později i slovanským nájezdům. Největší stabilitu dosáhla za makedonské dynastie (867 – 1056). Za císaře Basileia II. dobyto Bulharsko, které se stalo v letech 1014 – 1187 byzantskou provincií. V roce 1054 došlo k církevnímu rozkolu – schizmatu se západní církví. V 2. pol. 11. stol. ohrožovali Byzanc ze západu Normané a z východu seldžučtí Turci. Vláda dynastie Angelovců 1185 – 1204 znamenala úpadek; 1204 Konstantinopol dobyt křižáky. Na dobytém území v letech 1204 – 61 vzniklo latinské císařství a tři samostatné byzantské útvary: despotát epirský, níkajské císařství a císařství trapezuntské. Znovudobytí byzantské říše uskutečnil císař Michael VIII. Palaiolog, zakladatel poslední byzantské dynastie Palaiologů v letech 1261 – 1453. Jednání o církevní unii se Západem v době ohrožení osmanskými Turky se konala v Lyonu, Ferraře a ve Florencii, ale byla bezvýsledná; byzantský lid unii nepřijal a její představitele odsoudil. 29. 5. 1453 Konstantinopolis dobyta osmanskými dobyvateli.

Tabulka: Byzantska Rise- Cisarove
Východořímská (byzantská) říše
395 – 408 Arkadius
408 – 450 Theodosius II.
450 – 457 Marcianus
457 – 474 León I.
474 – 474 León II.
474 – 475 Zénón
475 – 476 Basiliscus
476 – 491 Zénón
491 – 518 Anastasios I.
Justinova dynastie
518 – 527 Justinus I.
527 – 565 Justinián I. Veliký
565 – 578 Justinus II. (konec dynastie)
578 – 582 Tiberios I. Kónstantinos
582 – 602 Maurikios
602 – 610 Fókas
Hérakleiova dynastie
610 – 641 Hérakleios I.
641 – 641 Kónstantín III.
641 – 641 Héraklonas
641 – 668 Kónstans II. Pogonatos
668 – 685 Kónstantín IV.
685 – 695 Justinian II. Rhinotmetos
695 – 698 Leontios (nepatří do Hérakleiovy dynastie)
698 – 705 Tiberios II. (nepatří do Hérakleiovy dynastie)
705 – 711 Justinian II. Rhinotmetos (konec dynastie)
711 – 713 Filippikos Bardanes
713 – 715 Anastasios II. Artemius
715 – 717 Theodosios III.
Syrská (isaurijská) dynastie
717 – 741 León III.
741 – 775 Kónstantín V. Kopronymos
775 – 780 León IV.
780 – 797 Kónstantín VI (konec dynastie)
797 – 802 Irena
802 – 811 Nikéforos I.
811 – 811 Staurakios
811 – 813 Michaél I. Rhangabe
813 – 820 León V. Arménský
Amorejská dynastie
820 – 829 Michael II.
829 – 842 Theofilos
842 – 856 – 867  Michaél III. (konec dynastie)
Makedonská dynastie
867 – 886 Basileios I.
886 – 912 León VI. Moudrý
912 – 913 Alexandros
913 – 959 Konstantin VII. Porfyrogennétos
920 – 944 Rómanos I. Lakapénos, spolucísař
959 – 963 Rómanos II.
963 – 969 Nikéforos II. Fókas (nepatří do makedonské dynastie)
969 – 976 Jan I. Cimiskes (nepatří do makedonské dynastie)
976 – 1025 Basileios II. Bulgaroktonos
1025 – 1028 Kónstantin VIII.
1028 – 1034 Rómanos III. Argyros
1034 – 1041 Michaél IV. Paflagonský (nepatří do Makedonské dynastie)
1041 – 1042 Theodóra
1042 – 1042 Zóé
1042 – 1055 Kónstantín IX. Monomachos (konec dynastie)
1055 – 1056 Theodóra
1056 – 1057 Michaél VI.
1057 – 1059 Isák I. Komnénos
1059 – 1067 Kónstantinos X. Dukas
1068 – 1071 Rómanos IV. Diogenés
1071 – 1078 Michaél VII. Parapinakés
1078 – 1081 Nikéforos III. Botaneiakés
Komnénovci
1081 – 1118 Alexios I. Komnénos
1118 – 1143 Ióannés II. Komnénos
1143 – 1180 Manuél I. Komnénos
1180 – 1183 Alexios II.
1183 – 1185 Andronikos I. Komnénos
Angelovci
1185 – 1195 Isák II. Angelos
1195 – 1203 Alexios III. Angelos
1203 – 1204 Isák II. Angelos
1203 – 1204 Alexios IV. Angelos (konec dynastie)
1204 – 1204 Alexios V. Dukas Murcuflos
Laskaridové (Nikájské císařství)
1204 – 1222 Theodóros I. Laskaris
1222 – 1254 Ióannés III. Dukas Vatatzés
1254 – 1258 Theodóros II. Laskaris
1258 – 1261 Ióannés IV.
1259 – 1261 Michael VIII. Palailogos, spolucísař, z rodu Palailogovců
Palailogovci
1261 – 1282 Michael VIII. Palailogos
1282 – 1328 Andronikos II. Palailogos
1293 – 1320 Michael IX., spolucísař
1328 – 1341 Andronikos III., od 1325 spolucísař
1341 – 1347 Jan V. Palailogos
1341 – 1354 Jan VI. Kantakuzenos, 1341 – 47 samozvaný císař (nepatří do Palaigovské dynastie)
1355 – 1376 Jan V. Palailogos
1376 – 1379 Andronikos IV.
1379 – 1391 Jan V. Palailogos
1390 – 1390 Jan VII.
1391 – 1425 Manuél II. Palailogos
1425 – 1448 Jan VIII. Palailogos
1448 – 1453 Kónstantín XI. Palailogos
Latinské císařství
1204 – 1205 Baladuin I. Flanderský
1206 – 1216 Jindřich Flanderský
1217 – 1217 Petr z Courtenay
1217 – 1219 Jolanta z Courtenay
1221 – 1228 Robert z Courtenay
1228 – 1261 Balduin II.
1231 – 1237 Jan z Brienne, regent
 
Související hesla