Vikingové

, Normani – starogermánští obyvatelé Skandinávie a Dánska v období formování raně feudálních států a národů od 8. stol. do 1. pol. 11. stol. Účastníci obchodních a dobyvačných výprav ze Skandinávie a Dánska do oblasti Severního moře (Velká Británie, Island aj.), do oblasti kolem velkých řek franské říše. Objevili Grónsko a Severní Ameriku (1000). Podnikali vojenské výboje proti Arabské říši, založili normanské vévodství, sicilské království, ovládli obchodní cesty arabské a Byzantské říše na východoevropských řekách (Varjagové).

Ottův slovník naučný: Vikingové

Vikingové viz Normanové.

Související hesla