Velká Británie

, anglicky Great Britain – ostrov v Atlantském oceánu v Britském souostroví v severozápadní Evropě, součást Spojeného království; 216 325 km2. Od evropské pevniny oddělen Lamanšským průlivem, od Irska Irským mořem a průlivy Severním a Svatojiřským. Přírodní a ekonomické podmínky a historie viz Spojené království.

Ottův slovník naučný: Velká Británie

Britannie Veliká, angl. Great Britain [grét britn], největší ostrov evropský mezi Atlantským a Severním mořem, jejž zaujímají Anglie s Walesem a Škotsko, a jenž tak nazván na rozdíl od středověké Britannie veliká Menší (Britannia Minor, nynější francouzské Bretagně. Maje polohu strategicky i obchodně velmi výhodnou i důležitou sahá svými krajními body na jihu k 49° 57´ s. š. (Lizard Point v Cornwallu), na severu k 58° 40´s. š. (Dunnet Head v hrabství cairtnesském), na východě k 1° 46´ v. d. (Lowestoft Ness v Suffolku) a na západě k 6° 13' z. d. (Ardnomurchan Point v hrabství argyleském). Ohraničena jest B. V. na sev. a záp. Atlantskýn okeánem (Severní průliv, Irské moře, Průliv sv. Jiří), na jihu Anglickým průlivem (Canal La Manche) a na východě Severním mořem. Největší délka její (Lizard P. – Dunnet H.) činí 980 km, největší šíře (Lands v Cornwallu až k vých. pobřeží Kentu) 515 km. S příslušnými ostrovy (Hebridy, Orkneyské a Shetlandské ostr.) zaujímá plochu 229.592 km2. – V širším smysle zavírá v sobě B. V. čili spojené království Britské nejen ostrov Velkobritský, ale i království Irské (The United Kingdom of Great Britain and Ireland), v kterémžto rozsahu zaujímá 313.844 km2, nečítajíc v to ostrov Man a Kanálské (Normanské) ostrovy.

Související hesla