Erasmus Rotterdamský

, nizozemský humanista, filozof a teolog. Od 1485 augustiniánský mnich, od 1492 kněz. Studiem starověkých jazyků se dostal ke kritické analýze biblických textů; do latiny přeložil Nový zákon. Kritik mravní zkaženosti církve, vyzýval k návratu k novozákonnímu křesťanství. V díle Chvála bláznovství se vysmívá formalismu scholastického vzdělání. Autor satirických útoků na katolickou církev i polemik s M. Lutherem; odmítl vytváření nové luterské církve a Lutherovo učení o spáse. Vzdělání a vnitřní sebepoznání považoval za prostředek proti společenskému zlu; tvůrce nových vědeckých a pedagogických přístupů. Považován za prostředníka mezi humanismem a reformací. R. 1559 a 1590 jeho spisy papežem zakázány.

Související hesla