Etnologie

, kulturně historická vědní disciplína založená na srovnávacím studiu všech aspektů kultury. Zpravidla považována za obor zobecňující dílčí etnografické pozorování, respektive zpracovávající data poskytnutá empirickým etnografickým výzkumem a dalšími metodami. Historický vývoj pojmu (zaveden 1839, kdy byla založena Société ethnologique de Paris) a jeho obsahu vedl k tomu, že se termíny etnologie, etnografie, národopis, kulturní a sociální antropologie většinou užívají jako synonyma. Pod názvem etnologie existuje tento obor v některých evropských zemích (Francie); v Německu a německy mluvících zemích nazývána Völkerkunde. V bývalé ČSSR obor pod jménem etnologie v podstatě (institucionálně) neexistoval do roku 1990, ale praktikoval se pod opisnými názvy mimoevropská, cizokrajná a obecná etnografie.

Související hesla