Helsinská konference

, Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, KBSE – setkání představitelů 35 států, zahájené v Helsinkách v červenci 1973, za účelem uzavření evropské dohody o bezpečnosti a spolupráci; poté pokračovalo v Ženevě. 30. 7. – 1. 8. 1975 podepsali v Helsinkách šéfové vlád a států tzv. Závěrečný akt KBSE, který v základních částech řeší: a) bezpečnost v Evropě souhrnem opatření, jak zabránit konfrontaci; b) spolupráci v oblastech hospodářství, vědy, techniky a životního prostředí; c) humanitární a jiné otázky, především požadavek respektování lidských práv. Dohodnuta byla účelnost následných schůzek; uskutečněny 1977 – 78 v Bělehradě, 1980 – 83 v Madridu, 1984 – 86 ve Stockholmu, 1986 – 89 ve Vídni. V komunistických zemích vznikaly bezprostředně po podpisu helsinské deklarace tzv. helsinské skupiny obhájců lidských práv (jedna z prvních byla založena 1976 v SSSR); v roce 1977 vznikla v ČSSR Charta 77.

Související hesla