Hudson

, řeka na severovýchodě USA (stát New York); délka 507 km, plocha povodí 34 628 km2. Pramení v pohoří Adirondack Mountains, teče k jihu tektonickým údolím, ústí do Atlantského oceánu v New Yorku. Spojena průplavy s řekou Sv. Vavřince a s Velkými jezery. Splavná pro námořní lodě do Albany. Na horním toku hydroelektrárny.

Ottův slovník naučný: Hudson

Hudson [hedsn], hl. řeka sev.-amer. státu N. Yorku, vzniká v sev. části státu v pohoří Adirondackém na úpatí Tavahusu v 1300 m n. m ze 2 říček, jež po toku 65 km se spojují. Překonav v horním. silně vinutém toku několik vodopádů, zaměřuje od vodopádů Glenských (25 m vys.) přímo na jih prorvou, jež dělí horstvo Akadské od Alleghan. Peřeje vyskytují se až po Troy, 245 km nad ústím. Odtud dolů má mohutná, hluboká řeka obyč. přes 600 m šířky a při nepatrném spádu líný tok. Břehy však skýtají malebný pohled, zvedajíce se často příkře do značné výše, jako The Palisadas nad N. Yorkem, stěny to až 100 až 150 m vysoké. Po toku 521 km vlévá se Hudson mezi N. Yorkem a Jersey-City do zátoky Novoyorkské. Příliv a odliv mořský sáhají až za Albany, 233 km od ústí, mořské lodi plují až k městu Hudsonu (190 km od ústí), menší lodi až k Waterfordu (268 km od ústí), kdež se vlévá od záp. do Hudsonu Mohawk, spojujíc jej s jezery Erie a Ontario, kdežto Delawarský a Hudsonský průplav vedou do uhelného revíru Pennsylvanského a jiný průplav k jez. Champlain. Po obou březích daleko proti toku vede železnice. Pro krajinný ráz svých břehů bývá Hudson zván americkým Rýnem«.

Související hesla