Latinské císařství

, historický státní útvar v letech 1204 – 1261, který vznikl po dočasném rozpadu Byzantské říše po čtvrté křížové výpravě. Rozkládalo se na území kolem Konstantinopolu a pobřežních oblastí Marmarského moře. Ovládnutí Konstantinopolu bylo iniciováno obchodními zájmy Benátek ve východním Středomoří. Západoevropští rytíři vládnoucí v latinském císařství podlehli silnému tlaku jednak Bulharů, jednak exilových byzantských vládců císařství nikájského.

Související hesla