Lešno

, Leszno – město v jihozápadním Polsku; 61 900 obyvatel (1997). Průmysl potravinářský, strojírenský, oděvní. Historické památky. – Město od roku 1547, od roku 1550 byli v Lesznu usazeni příslušníci české jednoty bratrské. Působiště J. A. Komenského. Od roku 1793 bylo součástí Pruska, od roku 1918 je opět polské.

Ottův slovník naučný: Lešno

Lešno (polsky Leszno, něm. Lissa), město pruské provincie poznaňské, ležící nedaleko hranic pruského Slezska. Stanice pruských státních drah; má soud, hlavní berní úřad, filiálku banky, gymn. a nižší školy; 13 583 ob. (5159 katol., 1205 židů r. 1895); továrny na výrobu kořalek, na doutníky, strojírny, obchod s obilím. Lešno jest kolébkou slavné rodiny polské Leszczyńských. Původně byla tu malá osada, jež r. 1547 za Zikmunda I. povýšena za město. Mezi obyvateli Lešna bylo mnoho Bratří Českých uprchlých před pronásledováním z vlasti. Jim odevzdal r. 1550 Rafael Leszczyński, sám vyznavač víry českobratrské, kostel farní se všemi fondy jeho. Nový proud vystěhovalců obrátil se do Lešna po nešťastném povstání českém. R. 1627 založeno tu gymnasium. Učenci své doby, jako Rybiňski, Węgerski a po nich J. A. Komenský, byli tu rektory. Zejména v životě Komenského hraje Lešno značnou úlohu, jsouc jeho nejmilejším bydlištěm. Zde vznikly nejdůležitější práce velkého reformátora (Veliká Didaktika, Brána jazyků atd.). V dobách bratrských kvetlo v Lešně soukennictví a město nazýváno »ozdobou Velké Polsky«. R. 1655 opanovali Lešno Švédové, r. 1656 dobyli ho Poláci a spálili. Při požáru shořely některé spisy Komenského, zejména materiálie ke slovníku českolatinskému. Znovu vypáleno Lešno za Karla XII. a r. 1707 od Rusů. R. 1738 král Stanislav Leszczyński prodal město Alexandrovi Jos. Sulkowskému. Původní polské a přistěhovalé české obyvatelstvo se poněmčilo. – Kraj lešenský má na 521,30 km2 5 měst, 52 obcí, 39 osad s 38.980 ob. (1890). Pp.

Související hesla