Neckar

, řeka v jihozápadním Německu, přítok Rýna; délka 371 km, plocha povodí 13 958 km2. Pramení ve Schwarzwaldu, ústí do Rýna u Mannheimu. Na Neckaru leží města Stuttgart, Heilbronn, Heidelberg. Splavný 203 km. Hydroelektrárny.

Ottův slovník naučný: Neckar

Nekar (Neckar), pravý přítok Rýnu, pramení se na hranici Badenska s Virtemberskem nedaleko městyse Schwenningen z bažinaté půdy u výši 698 m n. m., protéká Virtemberskem (v délce několika kilometrův i Hohenzollernskem) a Badenskem a ústí, maje celkem délky 397 km, pod Mannheimem (u výši 87 m n. m.). Poříčí Nekarské měří skoro 13.000 km2. Od Rottweilu jest splavný pro pltě, od Kannstattu pro menší, od Heilbronnu i pro větší lodi. Z leva přijímá mimo menší pobočky: Enz s Nagoldou, z prava Fils, Rems, Murr, Kocher a Jagst. Údolí nekarské na mnohých místech vyniká krasami přírodními (zejména od Eberbachu k Heidelberku). V kraji při středním a dolním toku pěstují se výborné druhy vína ( Neckarweine). Římanům Nekar slul Nicer neb Nicarus. Pp. Nekarský kraj ve Virtembersku má na 3327 km2 697.291 obyv. a náleží k nejhustěji zalidněným krajinám v Německu (209 ob. na 1 km2). Pp.

Související hesla