óda

, v antickém Řecku jakákoli píseň určená k hudebnímu doprovodu; tvořila i součást tragédie. Postupně se z ní vyvinula oslavná báseň plná patosu, jejímž účelem bylo chválit bohy či vznešené a kladné stránky života, např. vlast, lásku, přátelství, pravdu, dobro. K antickým pěvcům ód patřili Sapfó a Horatius, v renesanci se ódami proslavil P. de Ronsard. Ódy byly oblíbené rovněž v období preromantismu.

Související hesla