Severní Irsko

, anglické Northern Ireland – historické země Spojeného království v severovýchodní části ostrova Irsko; 14 120 km2, 1,65 miliónu obyvatel (1995), správní středisko Belfast (297 000 obyvatel, 1996). Členité pobřeží; povrch převážně mírně zvlněný až pahorkatinný, modelovaný ledovcem, na jihovýchodě pohoří Mourne Mountains (852 m n. m.). Četná jezera (Lough Neagh, 396 km2). Mírné oceánské podnebí. – Ekonomika subvencována britskou vládou. V zemědělství převládá živočišná výroba (chov ovcí, skotu). Průmysl loďařský, strojírenský, chemický, potravinářský, textilní. Hlavním průmyslovým centrem je Belfast. – Do zač. 17. stol. vývoj shodný s vývojem celého Irska. Od konce 16. stol. masové přistěhovalectví protestantů z Anglie a Skotska; následkem kolonizace národní a náboženský útlak původního irského obyvatelstva. V roce 1801 vytvořena unie Irska s Velkou Británií. V 19. stol. postupná industrializace. V roce 1921 protestantská většina obyvatelstva odmítla spojení s Irským svobodným státem a Severní Irsko zůstalo v unii s Velkou Británií; katolické obyvatelstvo od té doby požaduje spojení s Irskem. Od 60. let se radikalizují spory mezi katolíky a protestanty (krvavá neděle 1972, teroristické akce IRA); v roce 1972 rozpuštěn severoirský parlament. V 90. letech pokusy o politické řešení, situace však zůstává nestabilní.

Související hesla