Eucharistie

, významný křesťanský obřad, shodně označovaný jako svátost; v protestantských církvích označován jako večeře Páně. V katolickém a pravoslavném pojetí jde o svátostné zpřítomnění zmrtvýchvstalého Ježíše s tím, že církev znovu nabízí Otci oběť, kterou Ježíš přinesl na kříži. Chléb a víno se mění v tělo a krev Kristovu. Eucharistie je obsahem mše. Někdy se slovem eucharistie označují posvěcené způsoby chleba a vína. Viz též transsubstanciace.

Ottův slovník naučný: Eucharistie

Eucharistia (z řec.) tolik co díkůčinění, slove od prvních dob církve večeře Páně, i jako svátost oltářní (tělo a krev Krista Pána pod způsobami chleba a vína) i jako nekrvavá oběť Nového zákona (při níž se chléb a víno v tělo a krev Krista P. proměňuje). Nazývá se tak proto, že Kristus ustanoviv ji při poslední večeři, Bohu Otci díky činil, pak i že touto obětí a svátostí Bohu dík nejvyšší se vzdává; neboť se obětuje a přijímá tělo a krev Kristova, v němž se Bohu Otci dobře zalíbilo. Šo.

Související hesla