Whigové

a) příslušníci anglické a od roku 1707 britské politické strany vyjadřující zájmy obchodní a později i průmyslové buržoazie; strana vznikla v 70. a 80. letech 17. stol. jako opozice proti absolutistickým a rekatolickým snahám posledních Stuartovců. V parlamentu whigové v opozici proti konzervativním toryům prosadili slavnou revoluci v letech 1688 – 89 a nástup hannoverské dynastie v roce 1714. Za vlády Jiřího III. začal vliv whigů slábnout. Velká francouzská revoluce přispěla k vnitřnímu štěpení whigů; část se přiklonila k toryům a umírněná liberální skupina se od začátkem 20. let začala profilovat jako strana průmyslových kapitalistů a středních vrstev a stala se základem Liberální strany Velké Británie; b) Whig Party – politická strana působící v USA v letech 1834 – 54, vytvořená z opozice vůči politice prezidenta A. Jacksona; sdružovala zejména průmyslníky ze severu a plantážníky z jihu, spjaté s průmyslem, jejichž společným zájmem bylo zachování otroctví. Členy strany whigů byli prezidenti W. H. Harrison, J. Tyler, Z. Taylor a M. Fillmore. Když v roce 1852 vstoupila část členů do Demokratické strany a část do nově založené Republikánské strany, strana whigů se rozpadla.

Související hesla