La Mettrie Julien Orffray de

, francouzský osvícenský filozof, přírodovědec a lékař; na lidskou bytost nahlížel jako na mechanismus. Descartův a Newtonův mechanicismus spolu s Lockovým senzualismem uplatnil v oblasti fyziologie (Člověk-stroj), psychologie (Pojednání o duši) a etiky (Epikurův systém). Byl programový materialista a ateista; víra v Boha překáží vědeckému poznávání přírody. Byl pronásledován církví i úřady. Vše, co existuje, je stejnorodá hmota, projevující se kvantitativně různými formami a pohybem. Duši chápal jako materiální princip, který živočichům umožňuje cítit, poznávat, pamatovat si a podobně; i myšlení je jen jednou z přirozených funkcí těla.

Související hesla